BRAZILKA

Přírodní rezervace Brazilka je podmáčená horská louka, prameniště potoka Svitavky. Leží asi 1,5 km severně od Dolní Světlé pod Luží, nedaleko od hraničního přechodu. Název Brazilka pochází od dnes již zaniklého hotelu Neubrasilien, který stával nedaleko odtud, ale po roce 1954 se ocitl v nově zřízeném hraničním pásmu a kolem roku 1958 byl zbořen.
V polovině 80. let bylo toto území odvodněno i přes tento zásah se zde udržela řada chráněných rostlin. V roce 1999 bylo odvodnění přerušeno a vybudovaly se hráze. Přírodní památkou byla Brazilka vyhlášena v roce 2002.
V současné době se zde vyskytuje řada mokřadních rostlin, například rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), rdest alpský (Potamogeton alpinus), všivec mokřadní (Pedikularis sylvatica), suchopýr úzkolistý (Eriophorus angustifolia).

ukázat na mapě