Dutý kámen

Dutý kámen je zalesněný hřbet u silnice ze Cvikova do Kunratic u obce Drnovec. Celková délka hřbetu je 600m a výška nad okolním terénem je 20 - 30m.
V roce 1955 byl vyhlášen státní přírodní rezervací, od roku 1963 je chráněným přírodním výtvorem. Geologicky vyjímečný a vzácný je jev sloubkovitá odlučnost pískovce. Tento jev se vyskytuje v Lužických horách ježte na několika menších lokalitách, ve světě je znám pouze ve Skotsku, Indii, Austrálii, Tasmánii a Etiopii. Vznik pískovcových sloupečků na Dutém kameni způsobila vyvřelá hornina, která sice nepronikla až k povrchu, ale horké plyny a páry, které její průnik doprovázely, stoupaly po puklinách vzhůru a pískovec byl mineralizovánými roztoky prokřemeněn, zpevněn a zahřán na teplotu která nezpůsobila jeho natavení. Během chladnutí se pískovec za pomoci chladné vody rozpadl na desky a sloubce se čtyř, až šestibokými průřezy. Na Dutém kameni je sloubcová odlučnost viditelná na několika místech.
Zajímavostí je vysazený kaštanovník jedlý (Castenea sativa). Byl zde pozorován krkavec velký (Corvus corax) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).
Skály v jižní části byly na začátku 20. století upraveny a byly ozdobeny reliéfy (více zde).
ukázat na mapě