Hitlerova návštěva severních Čech

Po Mnichovské konferenci, uskutečněné v noci z 29. na 30. září 1938, bylo‚ Československo rozhodnutím velmocí přinuceno podstoupit značnou část svého pohraničního území Německu, jehož vojenské oddíly začaly už v sobotu 1.října ve 14 obsazovat I. okupační pásmo na Šumavě. V našem okolí napochodovaly první německé oddíly 2.října ve 13 hodin z Ebersbachu do Jiřetína a z Reichenau (nyní Bogatynia) do Frýdlantu.

Adolf Hitler byl tou dobou v Berlíně a připravoval organizační uspořádání nově získaného území a plán triumfálních cest po něm. Jeho první návštěva patřila v pondělí 3.října Chebsku, následující den navštívil Karlovarsko. Ve středu 5.října měl původně navštívit severní Čechy, ale vývoj situace u mezinárodní komise, určující přesné hranice jednotlivých okupačních pásem, ho přinutily ke změně programu. Komise totiž pod tlakem argumentů a obratného vyjednávání československých zástupců váhala se stanovením rozsahu pátého- posledního ale nejobsáhlejšího pásma. Rozzlobený Hitler se proto rozhodl přerušit cestu a činnost komise osobně ovlivnit. Večer 4. 10. přijel vlakem do Berlína a ještě téže noci vydal německým členům pokyny k tvrdému postupu. Ve středu 5. října ráno vystrašená komise, mající garantovat objektivitu, poníženě přijala Hitlerovy argumenty a posunula hranice do českého vnitrozemí tak hluboko, jak to jen bylo možné. Hitler také využil svého pobytu v Berlíně aby ve Sportovním paláci místo původně určeného ministra propagandy Goebbelse osobně zahájil 6. ročník "Díla zimní pomoci" ("Winterhilfswerk"), zaměřený tentokrát ve prospěch 10 milionů připojených soukmenovců. Po oslavném projevu odjel ještě téže noci svým vlakem směrem na Görlitz.

Ráno ve čtvrtek 6.října se severočeskými obcemi rozšířily letáky se zprávou, že "Vůdce", jehož návštěva předešlého dne byla odvolána, přeci jen přijede. Zfanatizované sudetoněmecké obyvatelstvo rychle vyzdobilo ohlášenou trasu a ve velkém počtu na ní čekalo. Hitler dorazil za chladného, větrného a zamračeného počasí krátce před půl desátou vlakem do Löbau. Tam už ho očekával početný doprovod vojenských a politických činovníků - za všechny uveďme generála Fedora von Bocka (velitele 8.armády připravené k útoku ve směru Görlitz - Česká Lípa), gen. Wilhelma Keitela (šéfa OKW a věrného Hitlerova průvodce), Heinricha Himmlera (velitele policie a SS), Konkráda Henleina (představitele SdP, od 2.října říšského komisaře pro Sudety) a Dr. Hanse Lammerse (náčelníka říského kancléřství). Všichni přesedli do automobilů a přesně v 10hod. přejeli státní hranici u dnes již zaniklé obce Fukov. Ve Šluknově se Hitler zapsal do městské kroniky a z tribuny na rumburském náměstí pronesl krátký projev. Tou dobou se už mraky zvedly a vysvitlo slunce. Z Rumburku kupodivu nepokračovala jízda na Varnsdorf, ale přes Krásnou Lípu do Chřibské. Drobnou komplikaci tvořila objížďka za mobilizace odstřeleného mostu u Rybniště. U Křížového buku Hitler poprvé projížděl linií čs. opevnění. Kolona automobilů podle plánu zastavila, Hitler vstoupil do pevnůstky stojící nad svahem u silnice (jednalo se o objekt č. 30 úseku N-1), pak si prohlédl nedaleké protipěchotní zátarasy a důstojníci z jeho doprovodu mu vysvětlili podrobnosti. Událost byla zaznamenána na filmu a epizoda bývá častou součástí dokumentárních pořadů.

Po prohlídce pokračoval přes celou Lísku do České Kamenice, kde obloukem projel náměstí, zapsal se do kroniky a přijal hlášení plukovníka Stempela, velitele 10.regimentu z Drážďan, a hraběte Ulricha Kinského, který si pro tuto příležitost nechal narychlo ušít uniformu SA. Neznámý místní kinoamatér zachytil tuto slávu na filmový pás. V nedalekém Kamenickém Šenově dostal Hitler broušenou křišťálovou vázu a bez zastavení, avšak za neustálého jásání shromážděných davů projel Nový Bor a Cvikov. V Mařenicích opět projížděl podobnou opevněnou linií jako zhruba před hodinou a situace se opakovala. Hitler vystoupil z automobilu, navštívil pevnůstku (č. 234 úseku M-1) stojící těsně vedle silnice a generál pěchoty von Schwedler mu objasnil čs. opevňovací systém. Místní obyvatelé bunkr zanedlouho opatřili deskou připomínající vzácnou návštěvu, ozdobným plůtkem s květinami a na stožáru vztyčovali vlajku s hákovým křížem, takže zde postupně vzniklo "poutní místo".

Další část Hitlerovy cesty bylo poněkud komplikovaná. Kolona přejela na území říše, projela obcemi Oybin a Lückendorf, pak se vrátila přes Petrovice do bývalého Československa a pokračovala až do Chrastavy. Cestou opět dvakrát překračovala linii opevnění, ale tentokrát bez povšimnutí. Na chrastavském náměstí Hitler přehlédl oddíly Wehrmachtu a poobědval v místním poněkud omšelém hotelu Schwarzes Ross (nyní budova městského muzea). Kolem 16:30 dorazily do Frýdlantu v Čechách, kde po obligátní přehlídce okupačních jednotek 52.žitavského regimentu nastalo vyvrcholení denní programu - projev z balkónu radnice spolu s Konrádem Henleinem. Následoval už jen průjezd Novým Městem p. Sm. směrem na Schwarzbach (nyní Czerniawa Zdrój), přestup do vlaku a dlouhý noční přejezd do Slezska.

Převzato z knihy HRANIČÁŘI POD LUŽÍ ´38.