LEDOVÁ JESKYNĚ

Jediná ledová jeskyně v Čechách se nachází vysoko v suťovém poli na severním svahu Suchého vrchu. V roce 1966 byla vyhlášena chráněnou přírodní památkou.
Je to puklinová jeskyně na severním svahu sopečného kopce, která vznikla v poslední době ledové (periglaciál). Vnitřní prostor jeskyně tvoří asi 30m dlouhá a 2 - 3m široká svislá puklina. Vchod je asi 6m nad dnem jeskyně. V zimním období tímto otvorem do jeskyně natéká chladný vzduch a akumuluje se v ní, tím dochází k značnému prochlazení stěn. Tepelná setrvačnost horniny udržuje chlad v jeskyni ještě po mnoho měsíců. Z par v ovzduší a prosakující vody se vytváří led, jehož mocnost v nejnižším místě jeskyně dosahuje až 2m.
Jeskyně je zimovištěm několika druhů netopýrů, dále zde žije křížák temnostní (Meta manardi).
Jako Ledová díra (Eisloch) byla jeskyně známa již dávno. V 19. století zde byl led vylamován pro potřeby hostince, na přelomu 19. a 20. století byl vchod opatřen mříží. Klíč byl k dispozici v nedalekém hostinci v Hamru. Od roku 1945 byla jeskyně volně přístupná a její ledová výzdoba byla často poškozována (olamováním a rozděláváním ohňů) v dnešní době je jeskyně pro veřejnost uzavřena.
ukázat na mapě