Hrádek na Zámeckém vrchu

Východně od Mařenic se vypíná vysoké návrší Zámecký vrch. Z jeho temene vybíhají směrem k jihovýchodu, jihozápadu a severozápadu tři skalní žebra, z nichž třetí v pořadí bylo ve středověku vybráno ke stavbě malého hradu.
O objektu není písemných zpráv. Literatura jej zpravidla na základě zmínky o pustém Mergenthalu z roku 1391 ztotožňuje s předpokládanou mařenickou tvrzí na Zámeckém vrchu (pravděpodobně dal název tvrze vzniknout názvu obce Mergthal).
Nelze ale zcela vyloučit, že na Zámeckém vrchu stával záhadný hrad Winterstein, který lužická města roku 1441 vykoupila a v roce následujícím zbořila, aby nemohl sloužit jako loupežnická základna. Podpoření či vyvrácení této myšlenky by mohl přinést jedině archeologický průzkum lokality.