GOTHŮV KŘÍŽ

V mařenickém farním soupisu křížů a kaplí je o kříži uvedeno: "Železný kříž s barevně štafírovaným Spasitelem, pod nímž jsou na plechu namalované tři postavy, sv. Jana, sv. Marie a sv. Magdaleny. Kamenný podstavec. Ohrazen plůtkem. Zřídili bratři Wenzel a Joseph Goth, oba běliči z Mařenic, v roce 1833. Stojí na pravé straně pěšiny ve vesnici na pozemku Johanna Frankeho, sedláka z Mařenic č.p. 126. Na podstavci vpředu nad basreliefem Ježíše, modlícího se na hoře Olivetské je nápis: Vater! nicht wie ich will, sondern wie du willst. (Otče, nikoliv jak chci já, nýbrž jak chceš ty). Vpravo pod basreliefem Ježíše loučícího se s Marií: Mutter, weine nicht, ich erfülle meinen Pflicht. (Matko, neplač, plním svou povinnost). Vlevo nad basreliefem v hrobě ležícího Ježíše: Als Christus gestorben war, wurde er in ein neues Grab gelegt. (Když Kristus zemřel, byl uložen do nového hrobu). Na úpatí podstavce: Zur öffentlichen Andacht gewidmet von den Brüdern Joseph u. Wenzel Goth. Anno 1833. (K veřejné pobožnosti věnovali bratři Joseph a Wenzel Gothovi. Roku 1833). Zřizovatelé se zavázali k udržování."

Do roku 1980 rostly okolo kříže tři vzrostlé lípy (kácení stromů popisuje J.Velek v časopise Mladý svět). Při kácení byl kříž značně poškozen a ztratila se jeho celá vrchní část.