BROGGIO Octavian (1670 - 1742)

Též psán Ottaviano či Octavio. Narozen 2. 1. 1670 v Čížkovicích u Lovosic jako syn vlašského stavitele Giulia Broggia. Po vyučení se zednickému řemeslu se usazuje v Litoměřicích, kde působí jako nejúspěšnější stavitel a architekt a vtiskuje městu jeho osobitou barokní tvář. Projektuje a staví v celé řadě obcí v severní části Čech, výjimečně též v Praze. Umírá 24. 7. 1742 v Litoměřicích.
O. Broggio byl nesmírně nadaný a pracovitý architekt, působící v severních Čechách, a to většinou na církevních stavbách. Na jeho osobitých barokních kostelích na Litoměřicku lze ocenit vytříbený architektonický vkus; kostely jsou dynamické, kompozičně dokonale vyvážené, půvabné. V jeho zámecké architektuře se projevil vliv Santiniho-Aichla.

Hlavní díla: