Dutý kámen

Dutý kámen je zalesněný hřbet u silnice ze Cvikova do Kunratic u obce Drnovec.
Celková délka hřbetu je 600m a výška nad okolním terénem je 20 - 30m. Skály v jižní části byly, na začátku 20. století upraveny Kunratickou pobočkou spolku "Horský spolek pro nejsevernější Čechy". Výstup na rozhledovou plošinu je řešen vysekáním schodiště s 38 stupni. V roce 1913 k stému výročí úmrtí básníka Theodora Körnera (více zde) vytesali do stěny opuštěného lomu jeho bustu. Na vyhlídkové plošině je vytesán kamenný stůl se zeměpisnými souřadnicemi, větrnou růžicí a slunečními hodinami.
Dutý kámen je také přírodní památka (více zde).