RAŠELINIŠTĚ MAŘENIČKY

Na východ od Mařeniček se nachází maloplošné chráněné území RAŠELINIŠTĚ MAŘENIČKY. Jedná se o pramenitou úžlabinu dlouhou asi 500m a širokou 100 - 150m (5,8ha). Těžba rašeliny zde probíhala až do 30.let minulého století. Předmětem ochrany je porost rašelinné březiny, v oblasti Lužických hor zcela ojedinělý. Přírodní památkou bylo rašeliniště vyhlášeno v roce 2004.
Na rašeliništi se vyskytuje řada rostlin např. klivka bahení (Oxycoccus palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), suchopír pochvatý (Eriophorum vaginatum), bezkolenec modrý (Molinia coerulea), orobinec širokolistý (Typha latifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), mochna badení (Potetillia palustris) a další. Celkem bylo zaznamenáno 149 druhů rostlin a 27 druhů mechorostů.
ukázat na mapě