TISY V KROMPACHU

V Krompachu u cesty na Hvozd rostou tři chráněné stromy tisy černené (Taxus baccata). V malé ohrádce u domu č.p. 19 je nejtarší tis. S výškou 10m a obvodem kmene 425cm je nejmohutnější a zřejmě i nejstarším tisem v České republice. Stáří stromu je odhadováno na více jak 600 let.Býval zakreslen ve starých rakouských mapách s údajem, že se jedná o nejstarší strom v českých zemích. Pověst pak o něm vypravuje, že se pod ním shromažďovali husité před útokem na hrad Ojvín.
Tis červený - keř nebo strom dorůstající 15m výšky. Roste velmi pomalu, má tvrdé, pružné a velmi trvanlivé dřevo. To jsou vlastnosti, které určovali ve středověku jeho využití na výrobu luků a kuší to je zřejmě jeden z důvodů proč se běžně nezachobaly starší exempláře. Kromě plodu je celá rostlina jedovatá, obsahuje směs jedů tzv. taxinu, otrava má rychlý průběh a může končit smrtí už v několika minutách. Ve středověku se věřilo, že tis usmrtí každého kdo pod tisem usne.
ukázat na mapě