PŘÍRODA
Fotogalerie (animace)

STRÁNKA NEDOKONČENA

Mařenice leží v chráněnné krajinné oblasti Lužické hory.

Chráněná krajinná oblast Lužické hory (dále CHKO) byla vyhlášena v roce 1976 na území o rozloze 270 km2 k zajištění ochrany krajiny. Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí a celkový ráz oblasti dokresluje lužická lidová architektura. K přírodovědecky nejhodnotnějším částem Lužických hor patří zbytky přirozených lesních porostů ve vrcholových partiích, vlhké horské a podhorské louky s výskytem vzácných druhů rostlin.

GEOLOGIE

Geologicky je okolí Mařenic tvořeno hlavně svrchněkřídovými pískovci, kterými v třetihorách na četných místech proniklo žhavé magma, které utuhlo ve formě znělcových a čedičových hornin. Na tomto území se vyskytují tělesa třetihorních vulkanitů a čtvrtohorní usazeniny. Nejstarší sedimenty vznikly před 280 milióny lety, sedimentaci vystřídala na 120 miliónů let eroze. V druhohorách zaplavilo území svchnojurské mělké a teplé moře, vněmž se uložili pískovce. Další sedimentace začala před 95 miliómy let na začátku svrchní křídy. Vulkanická činnost vyvrcholila před 20-30 milióny let. Nastává eroze, která pokračuje dodnes. Před 300 až 350 tisíci lety, severoevropský ledoves dosáhl až úpatí Lužických hor, které zabránili jeho postupu k jihu.
Po hřebeni Lužických hor probíhá hlavní evropské rozvodí Severního a Baltskáho moře.
Lužické hory jako vulkanické pohoří jsou velmi bohaté na suťová pole (např. Suchý vrch, kde je v suti vytvořena ledová jeskyně Naděje).

V okolí Mařenic se nachází několik maloplošných chráněných území.

Brazilka

Jezevčí vrch

Ledová jeskyně Naděje

Rašeliniště Mařeničky

Další zajímavá místa v okolí Mařenic.

Borovice v Mařenicích

Luž

Potok Svitavka

Sirný pramen

Tisy v Krompachu

Viklan

Dutý kámen

Skalní brána