POTOK SVITAVKA (SVITÁVKA)

Obcí Mařenice protéká potok Svitavka (uváděn též jako Svitávka), pramenící těsne za hranicemi z NSR ve výšce 505m n.m. (někde je uvedeno jako prameniště Brazilka), sbírá vodu z jižních svahů Lužických hor. Délka toku 37,4 km, plocha povodí je 132,5 km2 a odvodňuje asi 230 km2. Významné pravostrané přítoky: Hamerský potok a Boberský potok. Ústí zprava do řeky Ploučnice ve výšce 253m n. m.
Evropsky významná lokalita Svitavka je navržena jako přírodní památka od státní hranice až po obec Lindava. Úsek od státní hranice po Lindavu představuje lokalitu velmi početné populace mihule potoční (Lampetra planeri) více zde. Dále se zde vyskytuje pstruh obecný potoční (Salmo trutta morpha fario) a vranka obecná (Cottus gobio).
Potok Svitavka je od prvního silničního mostu v Mařenicích ve směru od Mařeniček chovným úsekem.
Záplavová mapa pro Mařenice zde.